Vše o budování zpětných odkazů

Řešení manuální penalizace webu – případová studie

Povedlo se mi vyřešit moji první manuální penalizaci webu a rád bych se podělil o postup, jakým se mi podařilo dosáhnout úspěšného výsledku. Na českém webu jsem zatím takový článek nenašel a tak doufám, že pomůže těm, které dohnaly výsledky optimalizačních technik dob nedávno minulých.

Jak vše začalo

V květnu jsem začal spolupracovat s novým klientem. Jeho hlavní problém byla značná asymetrie ve zdrojích organické návštěvnosti, Seznam přiváděl řádově více návštěvníků, než Google. Už při úvodních jednáních zaznělo, že kdysi dostali od Google nějakou zprávu a poté přestali s budováním odkazů vlastní silou. K řešení samotné penalizace jsme se ale dostali až později, po ukončení veškerých příprav, plánování postupu a zahájení získávání nových odkazů.

Jak analyzovat manuální penalizaci

Klient měl štěstí, že se jednalo o penalizaci manuální, která zasáhla pouze část webu. V rámci penalizací je to ještě velmi dobrá možnost, Google o manuální penalizaci informuje zprávou v Google Webmaster Tools (GWT) a máte slušnou šanci problém vyřešit. Že se něco děje, zjistíte tedy prakticky okamžitě, namísto analyzování dat v Google Analytics, čemuž se hodně majitelů webů detailně nevěnuje,  nebo zprostředkovaně sledováním tzv. pozic ve specializovaných nástrojích, čemuž se zase někteří věnují nadměrně.

Jak určit, co je zdrojem problémů v případě manuální penalizace za příchozí odkazy?

Ukázka oznámení o aplikaci ručního zásahu na část webu .
Ukázka oznámení o aplikaci ručního zásahu na část webu u účtu s plnými právy.

Možností je několik:

 1. Sáhnete si (klientovi) do svědomí a vytáhnete z něj data o veškerých aktivitách, které jste v minulosti prováděli
 2. Přistoupíte k analýze odkazového portfolia za pomoci různých nástrojů (Ahrefs, MajesticSEO, data z GWT a podobné)
 3. V rámci Collabimu identifikujete fráze, které nejsou úspěšné, i když v minulosti byly a například u Seznamu dosahují dobrých výsledků
 4. Sledujete vývoj organické návštěvnosti na úrovni klíčových slov nebo vstupních stránek v Google Analytics

Ideální je, pokud provedete všechny čtyři uvedené činnosti. V datech o odkazových aktivitách hledáte ty signály, které výrazně vystupují a ukazují nějaký vzor. Doporučený postup je sloučit data o odkazech do jednoho excelovského souboru, protože každý nástroj má jinak úspěšný index a Google vám přes GWT také nevydá všechna data. V našem případě to bylo několik klíčových slovních spojení, což od zahájení spolupráce signalizovala data v Collabimu. Data stažená z Ahrefs pak tuto domněnku pouze potvrdila. Celý odkazový profil se skládal až na pár výjimek ze stovek registrací do katalogů a smrště článků na PR webech, na nichž se opakovalo minimum slovních spojení. Od klienta se navíc povedlo získat data o předchozí kampani včetně přístupových údajů k některým webů, takže se použít vybraných textů odkazů dalo ověřit i takto.

Třídění dat v Excelu

Soubor s informacemi o odkazujících adresách je nutné projít a identifikovat typy webů. Vím, že někteří kolegové mají různé nástroje, které částečně dovedou identifikovat, jestli se jedná například o katalog. Já jsem odkazový profil prošel ručně. Většinu webů poznáte už podle domény, případně podle struktury a obsahu URL (díky za zavedení pěkných URL), což můžeme využít v tabulkovém editoru.

V prvním kroku doporučuji použít barevné značení buněk na základě pravidel pro obsah buněk, což Ecxel v základu umí. Postupně jsem takto prošel vetší část webů a hledal slova jako „katalog, seznam, články nebo portál v URL nebo titulku webu. Do nového sloupce v Excel souboru jsem si pak dělal poznámky pro pozdější filtrování (katalog, PR, atd). To, co neodhalil žádný filtr,  jsem musel projít ručně.

Po ukončení třídění typů webů jsem se zaměřil primárně na PR weby. Přestože katalogů bylo v profilu významně více, než odkazů z PR webů, u katalogů nebyly anchor texty, které jsem identifikoval jako zdroj problémů. U všech jednotlivých URL jsem si nechal dávkově prověřit, abych zjistil GTPR titulní strany. Jak to udělat? Stačí přes Google najít vhodnou službu – hledejte page rank bulk checker – a podle jejich limitů prověřit GTPR u všech webů na seznamu.

Přestože GTPR není žádná jistojistá veličina, hodnotu 0 nebo N/A jsem si stanovil jako základní měřítko pro podezřelý web. Získané hodnoty jsem si opět doplnil do nového sluupce tabulky a opatřil filtrem pro pozdější selekci.

Dál jsem si do souboru musel doplnil kontaktní údaje. K čemu? Mým cílem od začátku bylo vyhnout se použití Disavow Tool, jímž se můžete zřeknout vadných odkazů. K tomu nástroji chovám od počátku nedůvěru, i když jsem jen nikdy nepoužil. Musel jsem tedy posbírat kontaktní údaje, abych mohl oslovovat majitele webů s žádostí o odstranění odkazů.

Ve výsledném souboru jsem nakonec měl tyto sloupce:

 • URL, kde odkaz leží
 • GTPR titulní stránky webu, kde odkaz leží
 • URL, kam odkaz cílí
 • Text odkazu
 • Titulek stránky, na níž se odkaz nachází
 • Kategorie
 • Cíl – co chci s odkazem provést
 • Stav – řádek pro zapisování stavu řešení
 • Kontakt – adresa majitele webu získaná ze stránky, who is záznamů nebo pátráním, případě telefonní číslo
 • Jméno – login v případě webu, kde jsme data měli
 • Heslo – heslo v případě webu, kde jsme data měli

Jakmile byl soubor takto odladěný, pustil jsem se do práce.

Likvidace odkazů

Začal jsem s weby, kde jsme měli přístup do administrace. Většina PR webů běžela na WordPressu, ale bohužel uživatelská práva na většině z nich zakazují editaci vložených textů. Webů s vhodně nastavenými právy bylo opravdu málo a většina akcí skončila odesláním mailu. Kde to ale bylo možné, článek jsem odstranil celý, aby na webu nezůstala ani zmínka o klientově brandu.

Pro účely mailingu, což byl druhý krok celé akce, jsem si vytvořil textovou šablonu, v níž jsem pouze měnil oslovení a URL webu. Díky Boomerangu jsem si u každého mailu nastavil, že chci obdržet doručenku a být informován za dva dny, pokud na e-mail nebude odpověď. Pokud mail odcházel před víkendem, nastavil jsem delší dobu pro připomínku. Nezodpovězené maily jsem posílal znovu.

Naštěstí u PR webů to chodilo tak, že kdo si založil jeden, brzy si udělal další a další. Takto jsem se třeba spojil s majitelem sítě, kde bylo 53 webů. Jméno majitele doménové záznamy neuváděly, ale na jednom z webů měl kontaktní formulář, přes nějž se mi ozval a musím ho pochválit, že byl velmi vstřícný a aktivoval mi plná uživatelská práva na svých PR webech, kde jsem mazal jak o duši.

Jiní majitelé webů nereagovali na mail. V takovém případě je nutné se k nim dostat jinak, nejlépe přes telefonní kontakt. Pokud je doména registrována na nějakou firmu, stačilo dohledat ji. Pokud byla registrována s freemailem, musel jsem se ponořit do Google a hledat jména spojená s městy nebo ulicemi. I tak jsem uspěl v několika případech a telefonní cesta byla rozhodně úspěšná.

Celou dobu jsem psal ze svého mailu na doméně linki.cz. Stalo se mi pouze jednou, že po mě někdo chtěl doložit, že jsem s klientem spojený použitím mailu napojeného na jeho doménu. Klient mi takový mail zřídil prakticky na počkání a i tato překážka byla zdolána.

Někteří majitelé ale nebyli vstřícní. Nejmenované s.r.o. proslulé prodejem odkazů na Webtrhu po úvodní poměrně neurvalé konverzaci přistoupilo na platbu za smazání odkazu ve výši 100,- Kč. Tutéž částku požadoval doménový spekulant, který koupil něčí PR web.

Veškerý průběh jsem si zapisoval do svého Excel souboru do sloupce Stav, kde jsem měl 3 základní statusy:

 • Smazat – plánovaná akce
 • Odesláno – oslovený majitel
 • Smazáno – ukončená akce

Výsledek

Celou akci jsem zahájil 27.8.2013 a ukončil ji podáním žádosti o nové posouzení webu odpoledne 11.9.2013. Za tu dobu jsem odstranil 242 článků a preventivně 58 katalogů, které měly jednoho majitele. Mezi odstraněné počítám i několik webů, které již nebyly funkční, ale díky zmínkám v odkazových indexech bylo nutné je také prověřit. Výše popsanými činnostmi jsem strávil necelých 30 hodin čistého času. Ráno 20.9.2013 se pak v GTW objevila nová zpráva informující o odstranění manuálního zásahu proti webu. Protože je penalizace odstraněna dnes, neukážu vám ještě grafy z Google Analytics.

Zpráva o úspěšně vyřešené penalizaci
Zpráva o úspěšně vyřešené penalizaci

Poučení

Co bych mohl na základě jedné takové akce doporučit, pokud se s manuální penalizací setkáte?

 • Uchovávejte si záznamy o všech aktivitách, které jste v link buildingu provedli. Hodí se vše, adresy webů, přístupové údaje, kontakty na dodavatele. Pokud si nespravujete kampaň sami, nuťte svého dodavatele tyto údaje pravidelně odevzdávat.
 • Udělejte maximum proto, abyste našli majitele webu, na němž už odkaz nechcete.
 • Nesnažte se jít tou nejkratší cestou. Google mnohokrát deklaroval, že Disavow Tool je až poslední krok a ze zahraničí máme podklady o podivném fungování tohoto nástroje.
 • Pokud se vám nedaří odkazy mazat, můžete se rozhodnout chvíli vyčkat, zlatá doba PR webů je dávno pryč a jejich majitelé velmi často nebudou vlastnictví domén prodlužovat.
 • Pokud se chcete do akce pustit sami, počítejte s větší časovou náročností. Pokud čas nemáte, musíte sáhnout do peněženky a pustit k dílu někoho, kdo ses s penalizací popere za vás.
 • Až se příště objeví nějaká masová a úspěšná metoda získávání odkazů, zvažte, jestli na té vlně pojedete také.
.

Rád bych nakonec poděkoval Filipu Podstavcovi a Lukáši Palkovičovi, že v průběhu akce odpovídali na mé zvídavé dotazy.

Aktualizace 8.7.2014:  H1.CZ na svém blogu publikovala případovou studii o odstranění manuální i algoritmické penalizace.

Aktualizace 17.7.2014: Podívejte se na záznam Hangoutu na téma penalizace, který jsme vedli s Filipem Podstavcem (GetFound), Ondrou Novotným (H1.CZ) a Michalem Krutišem(H1.CZ).

❤ Chcete se naučit získávat odkazy? Přijďte na školení link buildingu!


O autorovi

Zdeněk Dvořák

Link builder na volné noze. Na webu publikuji od roku 2001, SEO se věnuji od 2010. Pracoval jsem jak s malými firmami, tak i těmi největšími. Kromě exekutivy tvořím odkazové strategie na zakázku a školím, jak získávat odkazy.

17 komentářů

  • Když to je těžký. Klienti málokdy dovolí tohle publikovat:-( Jinak dat nemáme málo. Manuální penalizace je celkem OK ve srovnání s algoritmickou:-/

 • Přes 2 lety jsem dělal 2 penalizace a je to jak píšeš. Jeden člověk někdy vlastní desítky až stovky katalogů a desítky až stovky PR webů, takže se tím práce značně urychluje, i tak je to ale mravenčí práce.

  Jinak je asi dost znát, že jde o manuální penalizaci, protože jsem si dnes na základě tvého tweetu ověřoval data s kolegou ze zahraničí a shodli jsme se na tom, že se z automatické penalizace dostává v rámci pár měsíců, kdežto na manuální penalizaci Google reaguje vcelku rychle (a dá se to dost urychlit i pokud máte AdWords přes podporu). Na automatickou penalizaci reagují jenom tím, že k žádné manuální nedošlo, a pak se pravděpodobně čeká buď na aktualizaci algoritmu nebo na pracovníky, který tam mají těch žádostí asi dost.

  • Naprosto souhlasím, že automatický zásah je náročnější na odstranění a hlavně se nedá ani rámcově odhadnout, jak dlouho to bude trvat.

  • Na hodnocení je ještě brzo, teď mi šlo hlavně o sdílení know-how. Ale k datům o návštěvnosti se určitě vrátím a co půjde, budu publikovat.

 • Dobrý den, děkuji za Váš návod a inspiraci. Penalizaci od Googlu se už pokoušíme odstranit na našem webu více jak rok, teď na tom půl roku pracovala SEO firma, ale stále nic, takže jsem je odstřihl a vyhodil přes 40 tis. oknem. Pokusím se špatné zpětné odkazy odstranit podle Vašeho návodu a pak Vám sem napíšu, jak se to povedlo… Pokud nikdo odmítne odstranit zpětné odkazy, které poškozují web, dá se toto nějak soudně domáhat? Lze donutit webmastera odstranit takovéto odkazy?

  • Dobrý den Michale, jedná o manuální penalizaci? Nevěřím, že byste se mohl s někým soudit kvůli odkazům, koneckonců, někdo je tam nasadil pro Váš a s jistou mírou Vašeho vědomí.
   Zkuste webmastery napřed oslovit se zdvořilou žádostí, jednání můžete podle první reakce rozvíjet až do úrovně finančních nabídek, které pro Vás budou akceptovatelné. Snažte se smazat co nejvíce odkazů. Jakmile překročíte nějaké vysoké procento smazaných z celkového počtu těch, co podezříváte, zkuste požádat o nové posouzení. V nejhorším to nevyjde a budete pokračovat dále.
   Co se nepovede smazat, od toho se můžete zkusit distancovat v Disavow Tool.
   Mohl byste mi mailem svěřit jméno firmy, která to zkoušela, pokud to není proti smluvnímu ujednání?

 • Dobrý den, ano jedná se o částečnou manuální penalizaci (Nepřirozené odkazy na váš web — ovlivňuje odkazy Google objevil nepřirozené umělé, zavádějící nebo manipulativní odkazy vedoucí na stránky na tomto webu. Některé odkazy mohou být mimo kontrolu webmastera, proto jsme provedli zásah cílený na nepřirozené odkazy, nikoli na celkové hodnocení webu.) – jinak webu(emanuela.cz) se během posledního roku zvýšil PR z 3 na 4, tak si myslím, že to s ním nemůže být tak špatné. Došlo ale k propadu velkého množství hledaných frází. Disalow Tool jsem už zkoušel na začátku, ale k ničemu to nevedlo, web jsem několikrát posílal potom ke znovu posouzení a do 14 dní vždy přišla zpět stejná zpráva jako na začátku. Zkoušela to firma RT7media ze Slovenska, dostal jsem na ni doporučení od mého poskytovatele eshopu, že s tím mají zkušenosti…. Pokoušeli se tvořit kvalitní zpětné odkazy, ale teď zpětně mi došlo, že neudělali nic aktivního k tomu, aby se pokusili odstranit nekvalitní zpětné odkazy, které tu penalizaci způsobily..

 • Skvěle napsané, vypadá to jednoduše, ale věřím, že to tak jednoduché není. Jsem zvědavý jak se to následně promítne do návštěvnosti. Dobrá práce. Sdílím.

 • Tak mě napadá jestli není v určitých případech lepší koupit novou doménu, celý systém a obsah překopírovat a přes 301 přesměrovat (nehrozí tak duplicita).

 • veľmi dobrý podrobný návod, myslím si že osloví širokú skupinu webmastrov. Horší prípad je keď od google nedostanete žiadnu správu a web zrazu padne zo zopár tisíc zobrazení v google za deň na niekoľko desiatok, pretože potom je ťažšie zistiť, že kde je problém.

 • Dobrý den, mám ještě dotaz, jak často se aktualizuje tabulka se zpětnými odkazy v Google Webmaster Tools? Bude to až po té, co zažádám o novou kontrolu webu?

 • A co penalizace u Seznamu? Obrátil se na mě klient, že se mu propadla pozice na Seznamu o 7 stránek na jedno hodně obecné klíčové slovo. Web má jinak slušnou návštěvnost 3 – 4 tisíce návštěv denně Když jsem si provedl analýzu odkazů, díval jsem se že cca měsíc před tím než spadl, vzniklo poměrně hodně odkazů z katalogů.

Vše o budování zpětných odkazů