Povedlo se mi vyřešit moji první manuální penalizaci webu a rád bych se podělil o postup, jakým se mi podařilo dosáhnout úspěšného výsledku. Na českém webu jsem zatím takový článek nenašel a tak doufám, že pomůže těm, které dohnaly výsledky optimalizačních technik dob nedávno minulých.

Jak vše začalo

V květnu jsem začal spolupracovat s novým klientem. Jeho hlavní problém byla značná asymetrie ve zdrojích organické návštěvnosti, Seznam přiváděl řádově více návštěvníků, než Google. Už při úvodních jednáních zaznělo, že kdysi dostali od Google nějakou zprávu a poté přestali s budováním odkazů vlastní silou. K řešení samotné penalizace jsme se ale dostali až později, po ukončení veškerých příprav, plánování postupu a zahájení získávání nových odkazů.

Jak analyzovat manuální penalizaci

Klient měl štěstí, že se jednalo o penalizaci manuální, která zasáhla pouze část webu. V rámci penalizací je to ještě velmi dobrá možnost, Google o manuální penalizaci informuje zprávou v Google Webmaster Tools (GWT) a máte slušnou šanci problém vyřešit. Že se něco děje, zjistíte tedy prakticky okamžitě, namísto analyzování dat v Google Analytics, čemuž se hodně majitelů webů detailně nevěnuje,  nebo zprostředkovaně sledováním tzv. pozic ve specializovaných nástrojích, čemuž se zase někteří věnují nadměrně.

Jak určit, co je zdrojem problémů v případě manuální penalizace za příchozí odkazy?

Ukázka oznámení o aplikaci ručního zásahu na část webu .

Ukázka oznámení o aplikaci ručního zásahu na část webu u účtu s plnými právy.

Možností je několik:

 1. Sáhnete si (klientovi) do svědomí a vytáhnete z něj data o veškerých aktivitách, které jste v minulosti prováděli
 2. Přistoupíte k analýze odkazového portfolia za pomoci různých nástrojů (Ahrefs, MajesticSEO, data z GWT a podobné)
 3. V rámci Collabimu identifikujete fráze, které nejsou úspěšné, i když v minulosti byly a například u Seznamu dosahují dobrých výsledků
 4. Sledujete vývoj organické návštěvnosti na úrovni klíčových slov nebo vstupních stránek v Google Analytics

Ideální je, pokud provedete všechny čtyři uvedené činnosti. V datech o odkazových aktivitách hledáte ty signály, které výrazně vystupují a ukazují nějaký vzor. Doporučený postup je sloučit data o odkazech do jednoho excelovského souboru, protože každý nástroj má jinak úspěšný index a Google vám přes GWT také nevydá všechna data. V našem případě to bylo několik klíčových slovních spojení, což od zahájení spolupráce signalizovala data v Collabimu. Data stažená z Ahrefs pak tuto domněnku pouze potvrdila. Celý odkazový profil se skládal až na pár výjimek ze stovek registrací do katalogů a smrště článků na PR webech, na nichž se opakovalo minimum slovních spojení. Od klienta se navíc povedlo získat data o předchozí kampani včetně přístupových údajů k některým webů, takže se použít vybraných textů odkazů dalo ověřit i takto.

Třídění dat v Excelu

Soubor s informacemi o odkazujících adresách je nutné projít a identifikovat typy webů. Vím, že někteří kolegové mají různé nástroje, které částečně dovedou identifikovat, jestli se jedná například o katalog. Já jsem odkazový profil prošel ručně. Většinu webů poznáte už podle domény, případně podle struktury a obsahu URL (díky za zavedení pěkných URL), což můžeme využít v tabulkovém editoru.

V prvním kroku doporučuji použít barevné značení buněk na základě pravidel pro obsah buněk, což Ecxel v základu umí. Postupně jsem takto prošel vetší část webů a hledal slova jako „katalog, seznam, články nebo portál v URL nebo titulku webu. Do nového sloupce v Excel souboru jsem si pak dělal poznámky pro pozdější filtrování (katalog, PR, atd). To, co neodhalil žádný filtr,  jsem musel projít ručně.

Po ukončení třídění typů webů jsem se zaměřil primárně na PR weby. Přestože katalogů bylo v profilu významně více, než odkazů z PR webů, u katalogů nebyly anchor texty, které jsem identifikoval jako zdroj problémů. U všech jednotlivých URL jsem si nechal dávkově prověřit, abych zjistil GTPR titulní strany. Jak to udělat? Stačí přes Google najít vhodnou službu – hledejte page rank bulk checker – a podle jejich limitů prověřit GTPR u všech webů na seznamu.

Přestože GTPR není žádná jistojistá veličina, hodnotu 0 nebo N/A jsem si stanovil jako základní měřítko pro podezřelý web. Získané hodnoty jsem si opět doplnil do nového sluupce tabulky a opatřil filtrem pro pozdější selekci.

Dál jsem si do souboru musel doplnil kontaktní údaje. K čemu? Mým cílem od začátku bylo vyhnout se použití Disavow Tool, jímž se můžete zřeknout vadných odkazů. K tomu nástroji chovám od počátku nedůvěru, i když jsem jen nikdy nepoužil. Musel jsem tedy posbírat kontaktní údaje, abych mohl oslovovat majitele webů s žádostí o odstranění odkazů.

Ve výsledném souboru jsem nakonec měl tyto sloupce:

 • URL, kde odkaz leží
 • GTPR titulní stránky webu, kde odkaz leží
 • URL, kam odkaz cílí
 • Text odkazu
 • Titulek stránky, na níž se odkaz nachází
 • Kategorie
 • Cíl – co chci s odkazem provést
 • Stav – řádek pro zapisování stavu řešení
 • Kontakt – adresa majitele webu získaná ze stránky, who is záznamů nebo pátráním, případě telefonní číslo
 • Jméno – login v případě webu, kde jsme data měli
 • Heslo – heslo v případě webu, kde jsme data měli

Jakmile byl soubor takto odladěný, pustil jsem se do práce.

Likvidace odkazů

Začal jsem s weby, kde jsme měli přístup do administrace. Většina PR webů běžela na WordPressu, ale bohužel uživatelská práva na většině z nich zakazují editaci vložených textů. Webů s vhodně nastavenými právy bylo opravdu málo a většina akcí skončila odesláním mailu. Kde to ale bylo možné, článek jsem odstranil celý, aby na webu nezůstala ani zmínka o klientově brandu.

Pro účely mailingu, což byl druhý krok celé akce, jsem si vytvořil textovou šablonu, v níž jsem pouze měnil oslovení a URL webu. Díky Boomerangu jsem si u každého mailu nastavil, že chci obdržet doručenku a být informován za dva dny, pokud na e-mail nebude odpověď. Pokud mail odcházel před víkendem, nastavil jsem delší dobu pro připomínku. Nezodpovězené maily jsem posílal znovu.

Naštěstí u PR webů to chodilo tak, že kdo si založil jeden, brzy si udělal další a další. Takto jsem se třeba spojil s majitelem sítě, kde bylo 53 webů. Jméno majitele doménové záznamy neuváděly, ale na jednom z webů měl kontaktní formulář, přes nějž se mi ozval a musím ho pochválit, že byl velmi vstřícný a aktivoval mi plná uživatelská práva na svých PR webech, kde jsem mazal jak o duši.

Jiní majitelé webů nereagovali na mail. V takovém případě je nutné se k nim dostat jinak, nejlépe přes telefonní kontakt. Pokud je doména registrována na nějakou firmu, stačilo dohledat ji. Pokud byla registrována s freemailem, musel jsem se ponořit do Google a hledat jména spojená s městy nebo ulicemi. I tak jsem uspěl v několika případech a telefonní cesta byla rozhodně úspěšná.

Celou dobu jsem psal ze svého mailu na doméně linki.cz. Stalo se mi pouze jednou, že po mě někdo chtěl doložit, že jsem s klientem spojený použitím mailu napojeného na jeho doménu. Klient mi takový mail zřídil prakticky na počkání a i tato překážka byla zdolána.

Někteří majitelé ale nebyli vstřícní. Nejmenované s.r.o. proslulé prodejem odkazů na Webtrhu po úvodní poměrně neurvalé konverzaci přistoupilo na platbu za smazání odkazu ve výši 100,- Kč. Tutéž částku požadoval doménový spekulant, který koupil něčí PR web.

Veškerý průběh jsem si zapisoval do svého Excel souboru do sloupce Stav, kde jsem měl 3 základní statusy:

 • Smazat – plánovaná akce
 • Odesláno – oslovený majitel
 • Smazáno – ukončená akce

Výsledek

Celou akci jsem zahájil 27.8.2013 a ukončil ji podáním žádosti o nové posouzení webu odpoledne 11.9.2013. Za tu dobu jsem odstranil 242 článků a preventivně 58 katalogů, které měly jednoho majitele. Mezi odstraněné počítám i několik webů, které již nebyly funkční, ale díky zmínkám v odkazových indexech bylo nutné je také prověřit. Výše popsanými činnostmi jsem strávil necelých 30 hodin čistého času. Ráno 20.9.2013 se pak v GTW objevila nová zpráva informující o odstranění manuálního zásahu proti webu. Protože je penalizace odstraněna dnes, neukážu vám ještě grafy z Google Analytics.

Zpráva o úspěšně vyřešené penalizaci

Zpráva o úspěšně vyřešené penalizaci

Poučení

Co bych mohl na základě jedné takové akce doporučit, pokud se s manuální penalizací setkáte?

 • Uchovávejte si záznamy o všech aktivitách, které jste v link buildingu provedli. Hodí se vše, adresy webů, přístupové údaje, kontakty na dodavatele. Pokud si nespravujete kampaň sami, nuťte svého dodavatele tyto údaje pravidelně odevzdávat.
 • Udělejte maximum proto, abyste našli majitele webu, na němž už odkaz nechcete.
 • Nesnažte se jít tou nejkratší cestou. Google mnohokrát deklaroval, že Disavow Tool je až poslední krok a ze zahraničí máme podklady o podivném fungování tohoto nástroje.
 • Pokud se vám nedaří odkazy mazat, můžete se rozhodnout chvíli vyčkat, zlatá doba PR webů je dávno pryč a jejich majitelé velmi často nebudou vlastnictví domén prodlužovat.
 • Pokud se chcete do akce pustit sami, počítejte s větší časovou náročností. Pokud čas nemáte, musíte sáhnout do peněženky a pustit k dílu někoho, kdo ses s penalizací popere za vás.
 • Až se příště objeví nějaká masová a úspěšná metoda získávání odkazů, zvažte, jestli na té vlně pojedete také.

Rád bych nakonec poděkoval Filipu Podstavcovi a Lukáši Palkovičovi, že v průběhu akce odpovídali na mé zvídavé dotazy.

Aktualizace 8.7.2014:  H1.CZ na svém blogu publikovala případovou studii o odstranění manuální i algoritmické penalizace.

Zkuste URL Profiler zdarma!

Aktualizace 17.7.2014: Podívejte se na záznam Hangoutu na téma penalizace, který jsme vedli s Filipem Podstavcem (GetFound), Ondrou Novotným (H1.CZ) a Michalem Krutišem(H1.CZ).